Säkerhetshallen

 

Hur känns det att krocka och hamna på taket ?

Rullbil och krocksläde är utmärkta hjälpmedel för att öka förståelsen för att man skall använda bilbältet även i låga hastigheter. På Trafikövningsplatsen finns möjlighet att prova hur det känns.

 

  • Klicka för helbild...

  • Däck info

  • Krocka i 7km/h

  • Rullbilen

  • Whiplash-släde

  • Krockvikt i 50km/h